Thursday, December 22, 2011

Belajar Bahasa Arab Mudah Melalui Nota Ringkas Padat-(3)-Isim


BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH MELALUI NOTA RINGKAS PADAT

(3) – ISIM

DEFINASI ISIM:

Isim (atau pun kata nama) ialah kalimah yang menunjukkan ke atas insan (manusia), haiwan , tumbuhan , benda , mashdar (perihal kata kerja/nama terbitan) , perihal abstrak , arah kedudukan sesuatu , masa dan bilangan .

Berikut disenaraikan contoh-contoh isim:

ISIM
CONTOH PERTAMA
CONTOH KEDUA
Insan
مُدَرِّسٌ
Guru
خَالِدٌ
Khalid
Haiwan
دِيْكٌ
Ayam jantan
دَجَاجَةٌ
Ayam betina
Tumbuhan
تِيْنَةٌ
Biah tiin
زَيْتُوْنَةٌ
Buah Zaitun
Benda
بَيْتٌ
Rumah
دَرَّاجَةٌ
Basikal
Mashdar
دُخُوْلٌ
Kemasukan
خُرُوْجٌ
Perihal keluar
Perihan Abstrak
سَلاَمٌ
Kesejahteraan
خَوْفٌ
Ketakutan
Arah kedudukan
أَمَامَ
Di hdapan
خَلْفَ
Di belakang
Masa
أَمْسِ
Semalam
غَدًا
Esok
Bilangan
وَاحِدٌ
Satu
إِثْنَانِ
Dua

TANDA-TANDA ISIM/CIRI-CIRI ISIM:

Tanda-tanda atau cirri-ciri isim berbeza dengan tanda-tanda atau ciri-ciri fi’il dan huruf.  Tanda-tanda atau ciri-ciri isim dapat diketahui  dengan melalui:

BIL.
CIRI-CITI
PENERANGAN
1.
Huruf akhir baris bawah (kasroh)
Contohnya   مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (Aku bertemu dengan Zaid). Maka  زَيْدٍ yang majrur oleh   بِ adalah isim kerana adanya khafad (baris bawah).
2.
Hurf akhir tanwain (kasroh,dhommah,
Fathah)
Contoh    رَجُلٌ  adalah isim kerana huruf akhirnya tanwin.
3.
Boleh dimasuki dengan  ال
Contohnya:   مُدَرِّسٌ menjadi  الْمُدَرِّسُ  .
4.
Ia boleh dijadikan fa’il (pelaku perbuatan)
Contoh:  نَامَ مُدَرِّسٌ  (telah tidur seorang guru),  مُدَرِّسٌ  adalah fa’il (pelaku perbuatan)
5.
Ia boleh dijadikan Maf’ul Bih (penerima perbuatan)
Contoh:  رَأَيْتُ مُدَرِّسًا (Telah lihat olehku akan seorang guru), dimana  مُدَرِّسًا adalah maf’ul bih (penerima perbuatan).
6.
Ia boleh disandarkan kepada isim lain (Idhofah)
Apabila ia disandarkan kepada isim lain, ia akan mengalami keadaan jar; seperti  كِتَابُ الْمُدَرِّسِ  (Buku guru), di mana  الْمُدَرِّسِ mengalami keadaan jar, dilambangkan dengan   kasroh. Lafazh  كِتَابُ  di sini dipanggil mudhof dan lafazh  الْمُدَرِّسِ  dipanggil mudhof ilaih.
7.
Ia boleh diseru dengan kata seru
Kata seru ialah:  يَا،أَ،أَيْ، أَيَا،هَيَا،آ   kesemuanya bermaksud wahai. Contoh:  يَا أَيُّهَا الطَّالِبُ  , lafazh   أَيُّهَا dipanggil munada.
8.
Ia boleh menerima kehadiran huruf jar
Contoh huruf jar ialah:  مِنْ   (dari/daripada) dan laim-lain; seperti  مِنَ الْبَيْتِ  (dari rumah), di mana  الْبَيْتِ  adalah isim kerana menerima huruf jar.
Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:
http://www.4shared.com/office/b0TAOZ6Q/_3_-Isim.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...