Saturday, July 30, 2011

ILMU NAHWU 2 - Jumlah (Kalimat)


ILMU NAHWU 2 – Jumlah (Kalimat)

Jumlah (kalimat) adalah susunan kata yang mempunyai makna.

Kalimat dalam Bahasa Arab terbahagi kepada dua, iaitu:

2.1       Jumlah Ismiyah

            Jumlah Ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim.

            Contoh:

            مُحَمَّدٌ  أُسْتَاذٌ   (Muhammad seorang guru)
            أَنَا مُسْلِمٌ   (saya seorang muslim)
            الْعِلْمُ  نُوْرٌ  (ilmu adalah cahaya)

2.2       Jumlah Fi’liyah

            Jumlah Fi’liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi’il.

            Contoh:

            جَلَسَ  مُحَمَّدٌ   (telah duduk Muhammad atau Muhammad telah duduk)
            يَجْلِسُ  مُحَمَّدٌ   (sedang duduk Muhammad atau Muhammad sedang duduk)
[Bersambung:  ILMU NAHWU 3 - Sibhul Jumlah]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...