Saturday, July 30, 2011

ILMU NAHWU 1 - Pengenalan


ILMU NAHWU 1 – Pengenalan

Ilmu Tata Bahasa Arab adalah cabang ilmu yang membahaskan tentang pembentukan kata dan pembentukan kalimat serta kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pembentukan keduanya.

Cabang Ilmu Tata Bahasa Arab ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Ilmu Nahwu dan Ilmu Shorof.

Ilmu Nahwu adalah kaidah untuk mengetahui kedudukan, harokat akhir dan i’rob setiap kata yang masuk dalam satu kalimat.

Kalimat dalam bahasa Arab disebut Al-Jumlah, sehingga untuk pembahasan seterusnya apabila terdapat perkataan “jumlah”, ia bererti kalimat.

[Bersambung: ILMU NAHWU 2 - Jumlah (Kalimat)]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...