Sunday, April 29, 2012

MUBTADA' DAN KHABAR 12 - Khabarnya Shibhul Jumlah (Jar-Majrur)

MUBTADA’ DAN KHABAR (12)
JADUAL JUMLAH ISMIYYAH – KHABARNYA SHIBHUL JUMLAH (JAR-MAJRUR)
Berikut adalah  Jadual Jumlah Ismiyyah, di mana khabarnya Shibhul Jumlah (Jat-Majrur)

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ (خَبَرُ شِبْهِ جُمْلَةٍ)


=
خَبَرُ شِبْهِ جُمْلَةٍ  

+
الْمُبْتَدَأُ
اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ
حَرْفُ جَرٍّ
زَيْدٌ فِيْ الْمَدْرَسَةِ
=
الْمَدْرَسَةِ
فِيْ
+
زَيْدٌ

PERHATIAN:
Dalam jumlah ini زَيْدٌ adalah mubtada’ marfu’. Khabar marfu’ bagi mubtada’ ini adalah tidak ada, yang ada hanya Huruf Jar  (فِيْ) dan Isim Majrur  (الْمَدْرَسَةِ) sahaja. Jadi apabila khabar tidak kelihatan seperti ini maka dinamakan lafadz   (فِيْ الْمَدْرَسَةِ) sebagai Khabar Shibhul Jumlah.


Diperbolehkan untuk menyebarluaskannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersial

Download:

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...