Sunday, April 29, 2012

MUBTADA' DAN KHABAR 11 - Jadual Jumlah Ismiyyah Dan Khabar Mubtada (2) Jumlah Fi'liyyah

MUBTADA’ DAN KHABAR (11)
JADUAL JUMLAH ISMIYYAH – KHABARNYA JUMLAH ISMIYYAH DAN KHABAR MUBTADA’ (2) JUMLAH FI’LIYYAH
Berikut adalah  Jadual Jumlah Ismiyyah, di mana khabarnya Jumlah Ismiyyah, dan Khabar Mubtada’ (2)nya Jumlah Fi’liyyah

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ


=
خَبَرُ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ

+
الْمُبْتَدَأُ(1)
جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ
الْمُبْتَدَأُ(2)
الطَّالِبُ عمُّهُ يُدَرِّسُ
=
يُدَرِّسُ
عَمُّهُ
+
الطَّالِبُ
الطَّالِبَانِ عَمُّهُمَا يُدَرِّسُ
=
يُدَرِّسُ
عَمُّهُمَا
+
الطَّالِبَانِ
الطُّلاَّبُ عَمُّهُمْ يُدَرِّسُ
=
يُدَرِّسُ
عَمُّهُمْ
+
الطُّلاَّبُ
الطَّالِبَةُ عَمُّهَا يُدَرِّسُ
=
يُدَرِّسُ
عَمُّهَا
+
الطَّالِبَةُ
الطَّالِبَاتَانِ عَمُّهُمَا يُدَرِّسُ
=
يُدَرِّسُ
عَمُّهُمَا
+
الطَّالِبَاتَانِ
الطَّالِبَاتُ عَمُّهُنَّ يُدَرِّسُ
=
يُدَرِّسُ
عَمُّهُنَّ
+
الطَّالِبَاتُ
أَنْتَ عَمُّكَ يُدَرِّسُ
=
يُدَرِّسُ
عَمُّكَ
+
أَنْتَ

أَنْتُمَا عَمُّكُمَا يُدَرِّسُ

=
يُدَرِّسُ
عَمُّكُمَا
+
أَنْتُمَا

أَنْتُمْ عَمُّكُمْ يُدَرِّسُ

=
يُدَرِّسُ
عَمُّكُمْ
+
أَنْتُمْ

أَنْتِ عَمُّكِ يُدَرِّسُ

=
يُدَرِّسُ
عَمُّكِ
+
أَنْتِ

أَنْتُمَاعَمُّكُمَا يُدَرِّسُ

=
يُدَرِّسُ
عَمُّكُمَا
+
أَنْتُمَا

أَنْتُنَّ عَمُّكُنَّ يُدَرِّسُ
=
يُدَرِّسُ
عَمُّكُنَّ
+
أَنْتُنَّ
أَنَا عَمِّي يُدَرِّسُ

=
يُدَرِّسُ
عَمِّي
+
أَنَا

نَحْنُ عَمُّنَا يُدَرِّسُ

=
يُدَرِّسُ
عَمُّنَا
+
نَحْنُ


PERHATIAN:
Jumlah Fi’liyyah yang menjadi khabar kepada mubtada’ (sama ada mubtada’ pertama ataupun mubtada’ kedua) tidak semestinya daripada Jumlah Fi’liyyah fi’il mudhori’, bahkan ia juga boleh datang daripada Jumlah Fi’liyyah Fi’il Madhi.  


Diperbolehkan untuk menyebarluaskannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersial

 Download:

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...