Tuesday, April 17, 2012

Jama' Al-Mudzakkar Al-Salim (3)- I'rab

JAMA’ AL-MUDZAKKAR AL-SALIM (3) – I’RAB
PENGERTIAN:
Jama’ Mudzakkar Salim ialah Isim yang menunjukkan atas tiga bilangan keatas dan ia adalah Mudzakkar.
Contoh:

سَاجِدُوْنَ
وْ  dan  نَ ditambah
سَاجِدِيْنَ
يْ dan  نَ ditambah

 I’RAB:
Isim ini apabila ia mengalami keadaan rafa’, maka tanda rafa’ baginya ialah وْ  +  نَ.
Contoh:

السَّاجِدُوْنَ خَاشِعُوْنَ
Orang-orang lelaki yang sujud itu khusyuk.

Dan apabila ia mengalami keadaan nashab, maka tanda nashab baginya ialah  يْ + نَ  .
Contoh:

إِنَّ السَّاجِدِيْنَ خَاشِعُوْنَ
Sesungguhnya orang-orang lelaki yang sujud itu khusyuk.

Dan apabila ia mengalami keadaan jar, maka tanda jar baginya ialah يْ + نَ  .
Contoh:

أُنْظُرْ إِلَى السَّاجِدِيْنَ
Lihatlah kepada orang-orang lelaki yang sujud itu.

PERHATIAN:
Kalimah  السَّاجِدُوْنَ pada asalnya mengalami keadaan rafa’, dan tanda rafa’ baginya ialah  (وْ+نَ) , tetapi apabila didahului oleh  إِنَّ faktor nashab, maka ia telah bertukar kepada mengalami keadaan nashab dan tanda nashab baginya ialah   (يْ+نَ) . Dan apabila didahului oleh إِلَى  factor jar , maka ia telah bertukar kepada mengalami keadaan jar, dan tanda jar baginya ialah (يْ+نَ) juga.

Diperbolehkan untuk menyebarluaskannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersial.

 Download:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...