Thursday, March 8, 2012

MUBTADA DAN KHABAR (1)

MUBTADA DAN KHABAR (1)
( اَلْمُبْتَدَأُ و الْـخَبَرُ )
Sebuah JUMLAH ISMIYYAH   (جُمْلَة اِسْمِيَّة)  atau Kalimat Nominal (kalimat sempurna yang semua katanya adalah Isim), biasanya terdiri dari dua bahagian kalimat, iaitu Mubtada (Subjek) dan (Predikat). Pada umumnya semua Mubtada dalam keadaan Ma’rifah, manakala semua Khabar dalam keadaan Nakirah.
Contoh:


Jumlah Ismiyyah
Mubtada
Khabar

I
الْبَيْتُ كَبِيْرٌ
الْبَيْتُ
كَبِيْرٌ
Rumah itu besar
Rumah itu
Besar

II
الْبَيْتُ الْكَبِيْرُ غَالٌ
الْبَيْتُ الْكَبِيْرُ
غَالٌ
Rumah yang besar  mahal
Rumah yang besar
Mahal

III
بَيْتُ الْكَبِيْرِ جَـمِيْلٌ
بَيْتُ الْكَبِيْرِ
جَـمِيْلٌ
Rumah besar itu indah
Rumah besar itu
Indah

IV
مِفْتَاحُ بَيْتِ الْكَبِيْرِ صَغِيْرٌ
مِفْتَاحُ بَيْتِ الْكَبِيْرِ
صَغِيْرٌ
Kunci rumah besar itu kecil
Kunci rumah besar itu
Kecil

KESIMPULAN:
  1. Sama ada Mubtada ataupun Khabar, boleh terdiri dari satu kata atau lebih.
  2. Mubtada pada umumnya selalu dalam keadaan Ma’rifah.
  3. Khabar pada umumnya selalu dalam keadaan Nakirah.
  4. Mubtada yang terdiri dari beberapa kata boleh merupakan Sifat-Maushuf (contoh kalimat II) atau pun Mudhaf-Mudhaf Ilaih (contoh kalimat III dan IV).
HURAIAN:
Perbezaan makna antara Mubtada (Sifat-Maushuf) pada kalimat II dengan Mubtada (Mudhaf-Mudhaf Ilaih) pada kalimat III dapat dijelaskan seperti berikut:
Pada kalimat II menyatakan “rumah yang besar”, ertinya semua rumah (rumah mana sahaja) yang besar pasti mahal. Sedangkan pada kalimat III menyatakan “rumah besar itu” menunjukkan pada satu rumah tertentu yang diketahui oleh si pembicara dan lawan bicara bahawa rumah besar itu indah.

Diperbolehkan untuk menyebarluaskannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersial.
 Download:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...