Sunday, December 25, 2011

Sifat Orang Mukmin Mengikut Al-Quran-(3/5)


SIFAT ORANG MUKMIN MENGIKUT AL-QURAN-(3/5)

Bil.
Nama Surah
(No. Surah:No. Ayat)
Ayat
11.
An-Nahl
(16:42)
42. Mereka itu (ialah) orang-orang yang bersabar (menanggung kezaliman) dan berserah diri kepada Tuhannya.
12.
Al-Furqaan
(25:63)
63. Dan hamba-hamba (Allah) Ar-Rahman (yang diredhaiNya), ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini.
13.
Al-Furqaan
(25:64).
64. Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang tekun mengerjakan Ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri.
14.
Al-Furqaan
(25:65)
65. Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka jahannam dari kami, Sesungguhnya azab seksaNya itu adalah mengertikan.
15.
(Al-Furqaan
(25:67)
67. Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.
16.
Al-Furqaan
(25:68)
68. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya.
17.
Al-Furqaan
(25:72)
72. Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya.
18.
Al-Furqaan
(25:73)
73. Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta.
19.
Al-Furqaan
(25:74)
74. Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara Yang menyukakan hati melihatnya, dan Jadikanlah kami Imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa.
Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:
http://www.4shared.com/office/UHZpNnsk/SIFAT_ORANG_MUKMIN_MENGIKUT_AL.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...