Friday, December 16, 2011

SENARAI KOSA KATA MENGIKUT WAZAN-Pola Bab 4-Tsulatsy Mujarrad

SENARAI KOSA KATA MENGIKUT WAZAN
POLA BAB 4: TSULATSY MUJARRAD
فَعِلَ – يَفْعَلُ

1.
حَمِدَ – يَحْمَدُ – حَمْدًا
Memuji
2.
سَمِعَ – يَسْمَعُ - سَمْعًا
Mendengar
3.
عَلِمَ – يَعْلَمُ – عِلْمًا
Mengetahui
4.
فَرِحَ – يَفْرَحُ – فَرَحًا
Senang
5.
عَمِلَ – يَعْمَلُ - عَمَلاً
Mengerjakan
6.
رَغِبَ – يَرْغَبُ – رَغْبَةً
Benci
7.
شَهِدَ – يَشْهَدُ – شَهَادَةً
Bersaksi
8.
سَهِرَ – يَسْهَرُ – سَهْرًا
Berjaga malam
9.
لَعِبَ – يَلْعَبُ – لَعِبًا
Bermain
10.
لَزِمَ – يَلْزَمُ - لُزُوْمًا
Tetap
11.
لَحِقَ – يَلْحَقُ - لَحِقًا
Menyusul
12.
عَجِزَ – يَعْجَزُ – عَجِزًا
Lemah
13.
مَرِضَ – يَمْرَضُ – مَرَضًا
Sakit
14.
رَبِحَ – يَرْبَحُ – رَبْحًا
Beruntung
15.
عَهِدَ – يَعْهَدُ - عَهْدًا
Menepati janji
16.
تَبِعَ – يَتْبَعُ – تَبْعًا
Mengikuti
17.
حَزِنَ – يَحْزَنُ - حُزْنًا
Sedih
18.
لَبِسَ – يَلْبَسُ – لُبْسًا
Memakai
19.
قَبِلَ – يَقْبَلُ – قُبُوْلاً
Menerima
20.
غَضِبَ – يَغْضَبُ - غَضَبًا
Marah
21.
رَحِمَ – يَرْحَمُ – رَحْمَةً
Mengasihani
22.
خَسِرَ – يَخْسَرُ – خُسْرَانًا
Rugi
23.
جَهِلَ – يَجْهَلُ – جَهْلاً
Bodoh
24.
أَثِمَ – يَأْثَمُ – إِثْمً
Berdosa
25.
أَمِنَ – يَأْمَنُ - أَمْنًا
Aman
26.
تَلِفَ – يَتْلَفُ – تَلَفًا
Binasa, lenyap
27.
جَزِعَ – يَجْزَعُ – جَزَعًا
Berkeluh kesah
28.
حَنِثَ – يَحْنَثُ - حَنْثًا
Melanggar sumpah
29.
خَرِبَ – يَخْرَبُ – خَرْبًا
Runtuh
30.
خَطِفَ – يَخْطَفُ - خَطَفًا
Menyambar
31.
حَبِطَ – يَحْبَطُ – حَبْطًا
Binasa
32.
خَرِسَ – يَخْرَسُ – خَرَسًا
Bisu
33.
كَرِهَ – يَكْرَهُ – كَرْهًا
Membenci
34.
حَفِظَ – يَحْفَظُ – حِفْظًا
Menghafal
35.
سَئِمَ – يَسْئَمُ - سَأْمَةً
Bosan
36.
نَدِمَ-يَنْدَمُ-نَدَامَةً
Menyesal
37.
لَبِثَ – يَلْبَثُ – لَبْثًا
Tinggal
38.
سَفِهَ – يَسْفَهُ – سَفْهًا
Bodoh
39.
حَنِفَ – يَحْنَفُ – حَنَفًا
Lurus
40.
حَنِقَ – يَحْنَقُ - حَنَقًا
Marah
41.
بَلِخَ-يَبْلَخُ-بَلَخًا
Sombong
42.
تَعِبَ – يَتْعَبُ - تَعَبًا
Lelah

Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:
http://www.4shared.com/document/pNFQJY6z/SENARAI_KOSA_KATA_MENGIKUT_WAZ.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...