Thursday, December 8, 2011

ILMU SHOROF (ii)-(16/22)-Fi'il Ditinjau Dari Bangunan Hurufnya


ILMU SHOROF (ii)-(16/22)-Fi’il Ditinjau Dari Bangunan Hurufnya

Bangunan huruf yang dimaksudkan di sini ialah susunan huruf dari fi’il madhi (kata kerja bentuk lampau).

Fi’il ditinjau dari bangunan hurufnya terbahagi kepada dua jenis:

  1. Fi’il Shohih, iaitu fi’il yang pada huruf aslinya (fi’il madhi) tidak ada huruf ‘illat-nya.
  2. Fi’il Mu’tal, iaitu fi’il  yang pada huruf aslinya (fi’il madhi) ada huruf ‘illat-nya.

Catatan:

Yang dimaksudkan dengan huruf ‘illat ialah tiga, iaitu:

Alif  ( ى/ ا ) ,  Ya’  ( ي ) ,  dan Wawu  ( و ) .

FI’IL SHOHIH:

Fi’il Shohih adalah fi’il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf ‘illatnya.

Contoh:

كَتَبَ
Telah menulis ia
أَخَذَ
Telah mengambil ia
رَدَّ
Telah menolak ia

FI’IL MU’TAL:

Fi’il Mu’tal adalah fi’il yang pada huruf aslinya terdapat huruf ‘illatnya.

Contoh:

صَامَ
Telah berpuasa ia
وَجَدَ
Telah mendapat ia
رَمَى
Telah melempar ia
وَفَى
Telah menyempurnakan ia
نَوَى
Telah meniat ia
Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:
http://www.4shared.com/document/B4O1TAUC/ILMU_SHOROF__ii_-_1645_-Fiil_D.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...