Thursday, December 8, 2011

ILMU SHOROF (ii)-(15/22)-Fi'il Ditinjau Dari Waktu Terjadinya


ILMU SHOROF (ii)-(15/22)-Fi’il Ditinjau Dari Waktu Terjadinya

Fi’il ditinjau dari waktu terjadinya terbahagi kepada tiga, iaitu:

1.       Fi’il Madhi, iaitu fi’il yang menunjukkan pekerjaan atau kejadian di waktu lampau.

2.       Fi’il Mudhiri’, iaitu fi’il yang menunjukkan pekerjaan atau kejadian yang sedang berlaku atau yang akan berlaku.

3.       Fi’il Amar, iaitu fi’il yang menuntut perlaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan.

FI’IL MADHI

Fi’il Madhi adalah fi’il yang menunjukkan pekerjaan atau kejadian di waktu lampau.

Contoh:

جَلَسَ مًحَمَّدٌ
Muhammad telah duduk
كَتَبَتْ هِنْدٌ الرِّسَالَةَ
Hindun telah menulis surat
كَتَبْتُ الدَّرْسَ
Aku telah menulis pelajaran

FI’IL MUDHORI’

Fi’il Mudhori’adalah fi’il yang menunjukkan pekerjaan atau kejadian yang sedang terjadi atau yang akan terjadi.

Huruf awal fi’il mudhori’ adalah salah satu dari empat huruf, iaitu أ ، ت ، ي ، ن  

Contoh

أَكْتُبُ الدَّرْسَ
Aku sedang/akan menulis pelajaran
تَكْتُبُ هِنْدٌ الرِّسَالَةَ
Hindun sedang/akan menulis surat
يَجْلِسُ مُحَمَّدٌ
Muhammad sedang/akan duduk
نَكْتُبُ الدَّرْسَ
Kami sedang/akan menulis pelajaran

FI’IL AMAR

Fi’il Amar adalah fi’il yang menuntut perlaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan.

Contoh:

أُكْتُبْ
Tulislah engkau
أُنْصُرْ
Tolonglah engkau
إِجْلِسْ
Duduklah engkau

Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...