Sunday, December 11, 2011

Dalil-Dalil Solat Daripada Al-Quran Dan Hadith-(6)-Dalil Mengetahui Masuk Waktu (Syarat)


DALIL-DALIL SOLAT DARIPADA AL-QURAN DAN HADITH
Daripada Aisyah radiyallahu ‘anha telah barkata: Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam telah bersabda: “Barang siapa melakukan perkara yang baru  di dalam urusan kami (agama kami) ini, apa yang tiada daripadanya maka amalannya itu akan tertolak. [Riwayat Muslim]

DALIL-DALIL SOLAT DARIPADA TAKBIRATULIHRAM HINGGA SALAM

6.  DALIL MENGETAHUI MASUK WAKTU (SYARAT)

Bil.
Dalil
1.
Maka apabila kamu telah menyelesaikan solat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah solat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya solat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. [QS. Al-Nisa’: 4:103]
2.
Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula solat) subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). [QS. Al-Isra’: 17:78]
3.
Dari Ibnu Abbas r.a., katanya: Rasulullah sallallahu ‘alyhi wa sallam bersabda: “Jibril, ‘alayhi salam, telah menjadi imam sembahyang bagiku dua kali di sisi baitullah (untuk menerangkan waktu-waktu sembahyang)-Lalu ia sembahyang dzuhur denganku ketika gelincir matahari, iaitu ketika kelihatan sedikit bayang-bayang yang menunjukkan gelincirnya; dan ia sembahyang ‘asar denganku ketika bayang-bayang sesuatu benda  sama panjangnya dengan benda itu; dan ia sembahyang (maghrib)  denganku (ketika matahari masuk) semasa orang yang berpuasa berbuka puasa; dan ia sembahyang isya’ denganku ketika hilang mega (mega merah); dan ia juga sembahyang subuh denganku ketika diharamkan makanan dan minuman atas orang yang berpuasa.”
 “Setelah itu maka pada hari esoknya pula, (Jibril datang lagi menjadi imam dan) ia sembahyang dzuhur denganku ketika (hampir-hampir) bayang-bayang sesuatu benda; dua kali panjangnya dari benda  itu; dan ia sembahyang maghrib denganku (ketika matahari masuk) semasa orang yang berpuasa berbuka puasa-(tidak berubah waktunya); dan ia sembahyang isya’ denganku (pada waktu yang lewat iaitu) hingga berlalu sepertiga (dari waktu) malam; dan ia sembahyang subuh denganku ketika bersinar siang; kemudian ia berpaling kepadaku lalu berkata: ‘Wahai Muhammad, ini ialah waktu sembahyang Nabi-Nabi yang terdahulu daripadamu; dan (dalam pada itu) waktu sembahyang yang mudah diketahui) ialah di antara dua waktu ini.’ [Riwayat Abu Daud dan lain-lainnya]  


Untu download tajuk ini sila klik pada link berikut:
http://www.4shared.com/document/FcxanZAK/6_Dalil_Mengetahui_Masuk_Waktu.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...