Tuesday, December 27, 2011

Belajar Bahasa Arab Mudah Melalui Nota Ringkas Padat-(7)-Tanda-tanda I'rab Rafa'


BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH MELALUI NOTA RINGKAS PADAT

(7) – TANDA-TANDA I’RAB RAFA’

Tanda-tanda I’rab rafa’ itu ada empat, iaitu dhommah, wawu, alif dan nun. Bermakna lafazh itu diketahui rafa’nya dengan salah satu dari empat tanda itu.

1.       DHOMMAH

Dhommah, menjadi tanda/alamat pokok (tanda asli) I’rab rafa’. Contoh:

جَاءَ زَيْدٌ
Telah datang Zaid
Lafazh   زَيْدٌ adalah fa’il marfu’ dengan tanda dhommah  (_ٌ)

2.       WAWU

Wawu, sebagai pengganti dhommah. Contoh:

جَاءَ الصَّلِحُوْنَ
Telah datang orang-orang yang soleh
Lafazh    الصَّلِحُوْنَ adalah fa’il marfu’ dengan tanda wawu  (و)
جَاءَ اَبُوْكَ
Telah datang ayahmu
Lafazh   ابُوْ  adalah fa’il marfu’ dengan tanda wawu   (و)

3.       ALIF

Alif, sebagai pengganti dhommah. Contoh:

جَاءَ الزَّيْدَانِ
Telah datang dua orang Zaid
Lafazh   الزَّيْدَانِ  adalah fa’il marfu’ dengan tanda alif  (ا)

4.       NUN

Nun, sebagai pengganti dhommah. Contoh:

يَنْصُرَانِ
Mereka berdua sedang/akan menolongKesemua ini adalah fi’il mudhori’ marfu’ dengan tanda   nun   ( ن )
تَنْصُرَانِ
Kamu berdua sedang/akan menolong
يَنْصُرُوْنَ
Mereka sedang/akan menolong
تَنْصُرُوْنَ
Kamu semua sedang/akan menolong
تَنْصُرِيْنَ
Kamu (wanita) sedang/akan menolong

Diperbolehkan untuk menyebarluaskannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersil.
Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:
http://www.4shared.com/office/rIgHqYJu/_7_-Tanda-tanda_irab_rafa.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...