Sunday, September 25, 2011

ILMU NAHWU 13 - Isim Yang Di Nashob: Khobar Kaana Dan Saudaranya


ILMU NAHWU 13 – Isim Yang Di Nashob: Isim & Khobar Kaana Dan Saudaranya
Isim Kaana adalah mubtada’ yang dimasuki oleh " كان "  atau saudaranya.
Susunan mubtada’ khobar apabila kemasukan  "كان "  akan berubah, mubtada’ menjadi isim kaana dan khobar menjadi khobar kaana.
Amil  "  كان  "   atau saudaranya merofa’kan isimnya dan menashobkan khobarnya.
Contohnya:
مُحَمَّدٌ أُسْتَاذًا


Kemasukan   "كَانَ" menjadi
كَانَ مُحَمَّدٌ أُسْتَاذًا
أُسْتَاذًا
مُحَمَّدٌ
أُسْتَاذًا
مُحَمَّدٌ
كَانَ
Khobar
Mubtada’
Khobar Kaana
Isim Kaana


Cara menyusun isim kaana dan khobar kaana harus sesuai bilangan dan jenisnya.
Contoh:
كَانَتْ فَاطِمَةُ تِلْمِيذَةً


Fatmah adalah seorang murid

تِلْمِيذَةً
فَاطِمَةُ
كَانَتْ
Khobar Kaana (manshub)
Isim Kaana (marfu’)

كَانَتْ فَاطِمَتَانِ تِلْمِيْذَتَيْنِ


Dua Fatimah itu adalah dua orang murid
تِلْمِيْذَتَيْنِ
فَاطِمَتَانِ
كَانَتْ
Khobar Kaana (manshub)
Isim Kaana (marfu’)


Adapun saudara-saudara kaana adalah:
كَانَ  (adalah/terjadi)
ظَلَّ  (masuk waktu siang/senantiasa)
لَيْسَ  (bukan/tidak)
مَازَالَ  (senantiasa)
صَارَ  (menjadi)
مَابَرِحَ  (senantiasa)
بَاتَ  (semalaman)
مَافَتِئَ  (senantiasa)
أَصْبَحَ  (masuk waktu pagi)
مَااِنْفَكَّ  (senantiasa)
أَمْسَ  (masuk waktu petang)
مَادَامَ  (selamanya)
أَضْحَى  (masuk waktu dhuha)


[Bersambung: ILMU NAHWU 14 – Isim Yang Di Nashob: Isim  Inna Dan Saudaranya]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...