Friday, July 1, 2011

KESEMPURNAAN SOLAT - Hakikat Dan Syarat-Syarat Sembahyang


 HAKIKAT DAN SYARAT-SYARAT
SEMBAHYANG
A.        HAKIKAT SEMBAHYANG
            Ada empat perkara:
1.                  Masuk berbuat sembahyang serta ilmu.
2.                  Khusuk zahir dan batin.
3.                  Tawadhuk kepada Allah.
4.                  Warak – Meninggalkan berlebih-lebih pada yang halal.

B.        SYARAT-SYARAT WAJIB SEMBAHYANG
            Ada empat perkara:
1.                  Islam.
2.                  Baligh yakni cukup umur.
3.                  Berakal.
4.                  Suci daripada haidh dan nifas.

C.        SYARAT-SYARAT SAH SEMBAHYANG (RUKUN)
Ada tiga belas perkara:
1.                  Niat.
2.                  Takbiratul Ihram.
3.                  Berdiri lurus.
4.                  Membaca Al-Fatihah.
5.                  Rukuk serta tamakninah.
6.                  Iktidal serta tamakninah.
7.                  Dua sujud serta tamakninah.
8.                  Duduk antara dua sujud serta tamakninah.
9.                  Duduk tasyahud akhir.
10.              Membaca tasyahud akhir.
11.              Salawat.
12.              Salam yang pertama.
13.              Tertib.

D.        SYARAT-SYARAT NIAT SEMBAHYANG
            Ada enam perkara:
1.                  Qasad.
2.                  Ta’arud akan fardhu.
3.                  Takyin akan waktu.
4.                  Di dalam hati.
5.                  Ta’arud akan ada’an atau khada’an.
6.                  Menyertakan niat di dalam Takbiratul Ihram.

E.        MUQARANAH  ( مقارنه )  NIAT SEMBAHYANG
            Ada empat hal
1.                  Muqaranah Basiitah  ( مقارنه  بسيطة ) : terhampar niat – tiada sah.
2.                   Muqaranah Tauzi’iyyah    ( مقارنه  توزيعية ) : menyukukan niat – tiada sah.
3.                  Muqaranah ‘Urfiyyah  ( مقارنه  عرفية ) : pada sebahagian takbir – sah.
4.                   Muqaranah Kamaliyyah  ( مقارنه  كمالية ) : meliputi pada seluruh takbir : sah.

F.         SYARAT-SYARAT TAKBIRATUL IHRAM
            Ada sepuluh perkara
1.                  Dengan lafaz Allahu Akbar  ( الله اكبر ) .
2.                  Dengan Bahasa Arab.
3.                  Memelihara akan hurufnya.
4.                  Memelihara akan tasydidnya.
5.                  Jangan dipanjangkan melebihi dua alif  " ه " pada Allah  " الله " dan         " ب " pada Akbar  "اكبر" .
6.                  Mematikan  " ر " pada Akbar  "اكبر ".
7.                  Tertib

8.                  Muwallat.
9.                  Didengan oleh telinganya.
10.              Halnya berdiri betul.

G.        SYARAT-SYARAT AL-FATIHAH
            Ada lapan perkara:
1.                  Memelihara akan hurufnya.
2.                  Memelihara akan tashdidnya.

3.                  Memelihara akan barisnya.
4.                  Tertib.
5.                  Muwallat.
6.                  Tiada diajari oleh orang lain.
7.                  Didengan oleh telinganya.
8.                  Dalam hal berdiri.

H.        SYARAT-SYARAT BERDIRI LURUS
            Ada satu perkara:
1.                  Yaitu tiada cenderung ke hadapan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri.

I.          SYARAT-SYARAT RUKU
            Ada dua perkara:
1.                  Cenderung anggota sekira-kira sampai tapak tangan kepada lutut serta ada tamakninah.
2.                  Tiada menyengaja yang lain daripada rukuk.

J.         SYARAT-SYARAT ‘IKTIDAL
            Ada tiga perkara:
1.                  Berdiri betul serta ada tamakninah.
2.                  Tiada menyengaja yang lain daripada ‘iktidalnya.
3.                  Tiada melanjutkan berdirinya.  Melainkan kadar qunut.

K.        SYARAT-SYARAT SUJUD
            Ada enam perkara:
1.                  Menghantarkan dahinya ke tempat sujud.
2.                  Menghantarkan dua lutut, dan dua tapak tangan dan hujung jari kaki.
3.                  Memberatkan kepala ke tempat sujud serta tamakninah.
4.                  Tiada menyengaja yang lain daripada sujudnya.
5.                  Terbuka dahinya.
6.                  Meninggikan punggong daripada tengkuknya.

L.        SYARAT-SYARAT DUDUK ANTARA DUA SUJUD
            Ada tiga perkara:
1.                  Duduk serta ada tamakninah.
2.                  Tida menyengaja yang lain daripada duduknya.
3.                  Tiada melanjutkan duduknya.

M.       SYARAT-SYARAT TASYAHUD AKHIR
            Ada lima perkara:
1.                  Memelihara akan hurufnya.
2.                  Memelihara akan tasydidnya.
3.                  Memelihara akan barisnya.
4.                  Tertib mendahulukan yang dahulu.
5.                  Salawat atas Nabi s.a.w.

N.        SYARAT-SYARAT PADA SALAWAT
            Ada tujuh perkara:
1.                  Memelihara akan hurufnya.
2.                  Memelihara akan tasydidnya.
3.                  Memelihara akan barisnya.
4.                  Tertib.
5.                  Muwallat.
6.                  Didengan pleh telinganya.
7.                  Halnya duduk.

O.        SYARAT-SYARAT PADA SALAM
            Ada lima perkara
1.                  Memelihara akan tasydidnya.
2.                  Memelihara akan kalimahnya
3.                  Memelihara akan muwallatnya.
4.                  Didengar oleh telinganya.
5.                  Halnya duduk.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...