Sunday, July 3, 2011

KESEMPURNAAN SOLAT - Dibanding Sembahyang Dengan Manusia


DIBANDING SEMBAHYANG DENGAN MANUSIA
Kalau dibanding sembahyang ini dengan manusia, maka bagi sembahyang ada sembahyang zahir, iaitu mengerjakan syarat rukun, sunat ab’ad dan sunat hai’at.  Maka syarat sembahyang seperti nyawa.  Bermakna kalau tidak ada nyawa tentu manusia tidak hidup.  Begitulah kalau tiada syarat tentu tidak sah sembahyangnya. 

Dan rukun seperti kepala dan badan.  Bermakna kalau tiada rukun tentu tidak dikatakan sembahyang.  Begitulah kalau tidak ada kepala dan badan tentu tidak dikatakan manusia.

Dan sunat ab’ad seperti anggotanya:  kaki, tangan dan lain-lain.  Bermakna kalau tidak ada anggota apalah faedah manusia itu.  Begitulah kalau tiada sunat ab’ad apalah molek sembahyangnya.  Tentu tidak molek.  Maka janganlah kamu tinggal sunat  ab’ad ini

Dan sunat hai’at seperti bulu perhiasannya: rambut, bulu kening, bulu roma dan lain-lain.  Bermakna kalau tinggal sunat hai’at tentulah hudoh sembahyangnya, seperti orang yang lincin badannya tidak berbulu.  Maka apalah molek sembahyang kita itu..  Tentu tidak molek.  Kalau begitu janganlah lagi kita bermudah-mudah dengan tinggal sunat hai’at ini.  Kerana dunia sekarang, rambut dan bulu-bulu inilah kita bersangatan pada mengelokkan dia dengan berbagai-bagai celak dan bedak.  Maka pada sembahyang lebih-lebih lagi mesti mengelokkan dia dengan mengerja sunat ini dengan sempurna.

Dipetik dari Kitab Pati Mun-Yatul Mushalli susunan Haji Nik Abdullah Ahmad Jamboi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...