Wednesday, June 1, 2011

Syarat wajib solat & Perkara-perkara yang membatalkan solat

Syarat wajib solat:
 1. Islam
 2. Baligh
 3. Berakal
 4. Suci daripada haid dan nifas bagi perempuan

Perkara-perkara yang membatalkan solat:
 1. Keluar/kedatangan hadas besar atau kecil.
 2. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit yang memberi faham, atau ketawa.
 3. Makan/minum dengan sengaja membatalkan solat.[1]
 4. Melakukan pergerakan di luar rukun solat tiga kali berturut-turut(mutawaliyat).
 5. Berniat keluar dari solat (mufaraqah).
 6. Terkena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat solat.
 7. Beralih arah dari kiblat dengan sengaja (berpaling dada).
 8. Terbuka aurat dengan sengaja, atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup.
 9. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain.
 10. Meninggalkan rukun solat.
 11. Murtad

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...