Tuesday, May 22, 2012

MUBTADA' DAN KHABAR 13-Jadual Jumlah Ismiyyah-Khabarnya Shibhul Jumlah (Dzarof-Mudhaf Ilaih)

MUBTADA’ DAN KHABAR (13)
JADUAL JUMLAH ISMIYYAH – KHABARNYA SHIBHUL JUMLAH (DZAROF-MUDHAF ILAIH)
Berikut adalah  Jadual Jumlah Ismiyyah, di mana khabarnya Shibhul Jumlah (Dharof-Mudhaf Ilaih)

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ (خَبَرُ شِبْهِ جُمْلَةٍ)


=
خَبَرُ شِبْهِ جُمْلَةٍ  

+
الْمُبْتَدَأُ
مُضَافٌ إِلَيْهِ
ظَرْفُ مَكَانٍ
زَيْدٌ أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ
=
الْمَدْرَسَةِ
أَمَامَ
+
زَيْدٌ

PERHATIAN:
 Lafaz "أَمَامَ" di dalam jadual di atas adalah Dzarof Makan Manshub, dan lafaz الْمَدْرُسَةِ adalah Mudhaf Ilaih Majrur. Jadi berdasarkan kepada jadual di atas kita dapati bahawa Khabar Shibhul Jumlah ialah Khabar yang Khabar Marfu’ bagi Mubtada’ adalah tidak ada, yang ada hanya Huruf Jar dan Isim Majrur sahaja, atau pun yang ada hanya Dzarof Makan Manshub, dan Mudhaf Ilaih Majrur sahaja.

Diperbolehkan untuk menyebarluaskannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersial

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...