Wednesday, January 4, 2012

ASMA'UL KHAMSAH (2) - Asma'ul Khamsah Dan I'rabnya

ASMA’UL KHAMSAH (2) – Asma’ul Khamsah Dan I’rabnya
Asma’ul Khamsah ialah lima isim mu’rab, seperti berikut:

أَبُوْكُ
أَخُوْكَ
حَمُوْكَ
فُوْكَ
ذُوْ عِلْمِ
Ayah kamu
Saudara kamu
Bapa mertua kamu
Mulut kamu
Pemilik ilmu

Asma’ul Khamsah mempunyai cara I’rab yang berlainan daripada isim mu’rab yang lain, iaitu tanda rafa’ baginya ialah wawu , tanda nashab baginya ialah alif , dan tanda jar baginya ialah ya’. Ringkasnya, asma’ul khamsah dii’rab dengan huruf, iaitu wawu, alif dan ya’.
Berikut adalah bentuk I’ran asma’ul khamsah dalam semua keadaan I’rabnya:
(1)    I’RAB RAFA’:
Asma’ul Khamsah
Dalam Keadaan Rafa’
Alamat Rafa’
أَبٌ
أَبُوْكَ
الْوَاوُ
أَخٌ
أَخُوْكَ
الْوَاوُ
حَمٌ
حَمُوْكَ
الْوَاوُ
فَمٌ
فُوْكَ
الْوَاوُ
ذُوْ
ذُوْ عِلْمِ
الْوَاوُ
(2)    I’RAB NASHAB:

Asma’ul Khamsah
Dalam Keadaan Nashab
Alamat Nashab
أَبٌ
أَبَاكَ
الأَلِفُ
أَخٌ
أَخَاكَ
الأَلِفُ
حَمٌ
حَمَاكَ
الأَلِفُ
فَمٌ
فَاكَ
الأَلِفُ
ذُوْ
ذَا عِلْمِ
الأَلِفُ

(3)    I’RAB JAR:

Asma’ul Khamsah
Dalam Keadaan Jar
Alamat Jar
أَبٌ
ِلأَبِيْكَ
الْيَاءُ
أَخٌ
ِلأَخِيْكَ
الْيَاءُ
حَمٌ
لِحَمِيْكَ
الْيَاءُ
فَمٌ
لِفِيْكَ
الْيَاءُ
ذُوْ
لِذِيْ عِلْمِ
الْيَاءُ

PERHATIAN:
Untuk beri’rab dengan cara di atas, Asma’ul Khamsah mestilah disandarkan kepada isim lain. Dalam contoh di atas ia disandarkan kepada  كَ (yang bermakna kamu). Apabila ia tidak disandarkan kepada isim lain ia kehilangan hak untuk beri’rab sedemikian dan mesti kembali I’rab seperti isim mu’rab biasa: iaitu dengan dhommah, fathah, kasrah dan lain-lain, seperti :
( أَبٌ ، إِنَّ الأَبَ ، إِلَى أَبٍ )
Diperbolehkan untuk menyebarluaskannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersil.
 Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...