Wednesday, December 21, 2011

Sifat Orang Munafik Mengikut Al-Quran-(1/17)

            SIFAT ORANG MUNAFIK MENGIKUT AL-QURAN (1/17)

Bil.
Nama Surah
(No. Surah:No. Ayat)
Ayat
1.
Al-Baqarah
(2:8)
Dan di antara manusia ada yang berkata: “Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat”, pada hal mereka sebenarnya tidak beriman.
2.
Al-Baqarah
(2:9)
Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, pada hal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.
3.
Al-Baqarah
(2:10)
Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran).
4.
Al-Baqarah
(2:11)
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi”, mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan”.
5.
Al-Baqarah
(2:12)
Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
6.
Al-Baqarah
(2:13)
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman”. Mereka menjawab: “Patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu?”. Ketahuilah! Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).
7.
Al-Baqarah
(2:14)
Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: “Kami telah beriman”, dan manakala mereka kembali kepada Syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula: “Sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang- orang yang beriman)”.
8.
Al-Baqarah
(2:204)
Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkab engkau tertarik hati (mendengarnya), dan ia (bersumpah dengan mengatakan bahawa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya (kepadamu).
9.
Al-Baqarah
(2:205)
Kemudian apabila ia pergi (dengan mendapat hajatnya), berusahalah ia di bumi, untuk melakukan bencana padanya, dan membinasakan tanam-tanaman dan keturunan (binatang ternak dan manusia); sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan.
10.
Al-Baqarah
(2:206)
Dan apabila dikatakan kepadanya: “Bertaqwalah engkau kepada Allah”, timbullah kesombongannya dengan (meneruskan) dosa (yang dilakukannya) itu. Oleh itu padanlah ia (menerima balasan azab) neraka jahanam; dan demi sesungguhnya, (neraka jahanam itu) adalah seburuk-buruk tempat tinggal.

 Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...