Sunday, December 11, 2011

Dalil-Dalil Solat Daripada Al-Quran Dan Hadith-(7)-Dalil Menghadap Kiblat (Syarat)


DALIL-DALIL SOLAT DARIPADA AL-QURAN DAN HADITH
Daripada Aisyah radiyallahu ‘anha telah barkata: Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam telah bersabda: “Barang siapa melakukan perkara yang baru  di dalam urusan kami (agama kami) ini, apa yang tiada daripadanya maka amalannya itu akan tertolak. [Riwayat Muslim]

DALIL-DALIL SOLAT DARIPADA TAKBIRATULIHRAM HINGGA SALAM

7.  DALIL MENGHADAP KIBLAT (SYARAT)

Bil.
Dalil
1.
Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu (wahai Muhammad) menengadah ke langit, maka Kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram (tempat letaknya Kaabah); dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkan muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberikan Al-Kitab (Taurat dan Injil), mereka mengetahui bahawa perkara (berkiblat ke Kaabah) itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka; dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. [QS. Al-Baqarah: 2:144]
2.
Dan dari mana sahaja kamu berangkat, maka palingkan wajahmu ke arah Masjid Al-Haram. Dan di mana sahaja (sekelian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada Ku (sahaja). Dan agar Ku sempurnakan nikmat Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. [QS. Al-Baqarah: 2:150]
3.
Dari Al-Bara’ r.a., katanya: Kami telah sembahyang bersama-sama Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam (dengan menghadap) ke Bait Al-Makhdis, selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan; kemudian kami diarahkan berkiblat ke Kaabah. [Hadith Shahih – Riwayat Muslim]
4.
Daripada Abu Hurairah r.a., telah berkata: Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam telah bersabda dalam hadith orang yang tidak sempurna solatnya: “Apabila kamu ingin mendirikan solat maka sempurnakanlah wuduk kemudian menghadap kiblat dan bertakbirlah.” [Riwayat Al-Bukhari]
5.
Dari Rifa’ah bin Rafi’ Al-Zuraqi r.a., bahawa Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda (kepada orang yang mengerjakan sembahyangnya dengan cara yang tidak betul): “Apabila engkau hendak mengerjakan sembahyang maka berwuduklah dengan cara yang sebaik-baiknya, kemudian hendaklah mengadap kiblat, kemudian bertakbirlah (mengerjakan sembahyang) ….. “ [Hadith Shahih – Riwayat Imam Ahmad]


Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:
http://www.4shared.com/document/LB_rrfFf/7_Dalil_Meghadap_Kiblat__Syara.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...