Thursday, December 29, 2011

Belajar Bahasa Arab Mudah Melalui Nota Ringkas Padat-(10)-Letak Tanda Alif


BELAJAR BAHASA ARAB MUDAH MELALUI NOTA RINGKAS PADAT

10.  LETAK TANDA ALIF

Alif menjadi alamat bagi I’rab Rafa’ khusus pada isim tatsniyah(isim mutsanna).  Maksudnya, alif menjadi tanda bagi I’rab Rafa’ itu hanya terdapat pada isim tatsniyah sahaja.

Isim tatsniyah, ialah lafazh yang menunjukkan dua dengan memakai alif dan nun pada huruf akhirnya, iaitu bila dalam keadaan rafa’, sedangkan ya’ dan nun bila dalam keadaan nashab dan njar.

Contoh dalam keadaan rafa’:

جَاءَ الزَّيْدَانِ


Telah datang dua Zaid itu
"الزَّيْدَانِ"  adalah fa’il marfu’ dengan tanda marfu’nya alif sebagai pengganti  dhommah.
الزَّيْدَانِ
جَاءَ
Fa’il
(Isim Mutsanna)
Fi’il

Contoh-contoh lain:

جَاءَ الْمُسْلِمَانِ
Telah datang dua orang Muslim itu.
تَعَلَّمَ تِلْمِيْذَانِ
Telah belajar dua orang murid itu.
ذَهَبِ صَالِحَانِ
Telah pergi dua orang soleh itu.
هَذَانِ الْكِتَابَانِ
Ini adalah dua buah kitab.

Diperbolehkan untuk menyebarluaskannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersil.
Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:
http://www.4shared.com/office/MM2yabTa/_10_-Letak_Tanda_Alif.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...