Wednesday, November 9, 2011

ILMU SHOROF (ii)-(2/22)-Kalimah (Kata)


ILMU SHOROF (ii)-(2/22)-Kalimat (kata)
Kebanyakan kata terbentuk dari kata dasar yang terdiri dari tiga huruf yang kemudian dibuat rumus (wazan):
ف ع ل
( فعل)
Contoh:

1.
شَكَرَ  (bersyukur)
Kata dasar dengan wazan  فَعَلَ
2.
شَرِبَ  (minum)
Kata dasar dengan wazan  فَعِلَ
3.
كَرُمَ  (mulia)
Kata dasar dengan wazan  فَعُلَ

Kata dalam Bahasa Arab terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:
(1)    Isim, iaitu kata benda, kata sifat, keterangan waktu, keterangan tempat dan lain-lain.
(2)    Fi’il, iaitu kata kerja.
(3)    Huruf, iaitu kata yang tidak mempunyai erti kecuali apabila bersambung dengan isim atau fi’il.

[Bersambung- ILMU SHOROF (ii)-(3/45)-Isim)
Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...