Thursday, November 3, 2011

ILMU NAHWU 34 - Fi'il Mudhori' Yang Di Nashob


ILMU NAHWU 34 – Fi’il Mudhori’ Yang Di Nashob
Fi’il Mudhori’ di nashob apabila kemasukan huruf nashob.
Tanda-tanda fi’il mudhori’ yang di nashob adalah seperti berikut:

Bil.
Ketentuan
Tanda
1.
Apabila tidak bersambung dengan apa pun.
Contoh:  يَكْتُبُ  menjadi  لَنْ يَكْتُبَ
Fathah
2.
Apabila bersambung dengan alif itsnain.
Contoh:  يَكْتُبَانِ  menjadi  لَنْ يَكْتُبَا
Nunnya dihilangkan
3.
Apabila bersambung dengan wawu jama’ah.
Contoh:  يَكْتُبُونَ  menjadi  لَنْ يَكْتُبُوا
Nunnya dihilangkan
4.
Apabila bersambung dengan ya’ mukhothobah.
Contoh:  تَكْتُبِيْنَ  menjadi  لَنْ تَكْتُبِي
Nunnya dihilangkan
5.
Apabila ada huruf ‘illat terakhir alif.
Contoh:  يَرْضَى  menjadi  لَنْ يَرْضَى
Fathah muqoddarah
6
Apabila ada huruf ‘illat terakhir ya’.
Contoh:  يَرْمِي  menjadi  لَنْ يِرْمِيَ
Fathah
7.
Apabila ada huruf ‘illat terakhir wawu.
Contoh:  يَغْزُو  menjadi  لَنْ يَغْزُوَ
Fathah

Adapun di antara huruf-huruf nashob adalah:

أَنْ  (akan)
لَنْ (tidak akan)
كَيْ  (supaya)
إِذَنْ  (jadi)
حَتَّى  (hingga/sampai)
لـِ  (supaya)

[Bersambung – ILMU NAHWU 35 – Fi’il Mudhori’ Yang Di Jazam]
Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...