Wednesday, November 2, 2011

ILMU NAHWU 33 - Fi'il Mudhori' Yang Di Rofa' (Marfu')

ILMU NAHWU 33 – Fi’il Mudhori’ Yang Di Rofa’ (Marfu’)
Fi’il mudhori’ yang di rofa’ apabila tidak kemasukan ‘amil nashob atau ‘amil jazam.
Tanda fi’il mudhori’ yang di rofa’ adalah:

Bil.
Ketentuan
Tanda Fi’il Mudhori’ Rofa’
1.
Apabila tidak bersambung dengan apapun
Dhommah, contoh:  يَكْتُبُ
2.
Apabila bersambung dengan alif itsnain
Nunnya tetap, contoh:  يَكْتُبَانِ
3.
Apabila bersambung dengan wawu jama’ah
Nunnya tetap, contoh:  يَكْتُبُوْنَ
4.
Apabila bersambung dengan ya’ mukhothobah
Nunnya tetap, contoh:  تَكْتُبِيْنَ
5.
Apabila ada huruf ‘illat terakhir alif
Dhommah muqoddaroh, contoh:  يَرْضَى
6.
Apabila ada huruf ‘illat terakhir ya’
Dhommah muqaddaroh, contoh:  يَرْمِى
7.
Apabila ada huruf ‘illat terakhir wawu
Dhommah muqaddaroh, contoh:  يَغْزُو

Keterangan:
  1. Alif itsnaini adalah alif yang menunjukkan dhomir mutsanna ( هُمَا/أَنْتُمَا ) .
  2. Wawu jama’ah adalah wawu yang menunjukkan dhomir jama’  ( هُمْ/أَنْتُمْ ) .
  3. Ya’ mukhothobah adalah ya’ yang menunjukkan dhomir orang kedua muannats   ( أَنْتِ ) .
  4. Dhommah muqaddaroh adalah dhommah yang disembunyikan.
‘Amil rofa’ disebut ‘amil ma’nawi, sebab sebenarnya ‘amilnya adalah kata ganti pelaku (fa’il), akan tetapi pelakubya tidak disebutkan.
Contoh:
1.                      يَكْتُبُ  (dia sedang menulis), mengandungi dhomir  هُوَ .
2.                      تَكْتُبُ  (kamu sedang menulis), mengandungi dhomir  أَنْتَ .
3.                      أَكْتُبُ  (aku sedang menulis), mengandungi dhomir  أَنَا .

[Bersambung – ILMU NAHWU 34 – Fi’il Mudhori’ Yang Di Nashob]
 Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...