Friday, October 21, 2011

How To Pray From The Sunnah (5/5)

Video dalam Bahasa Inggeris mengenai cara solat mengikut Sunnah. Kesemuanya ada lima video. Untuk mendapat gambarang dan fahaman yang lengkat perlu mengikuti kelima-lima video.
Sila ikuti video (5/5):

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...