Friday, October 21, 2011

How To Pray From The Sunnah (2/5)

Video dalam Bahasa Inggeris mengenai cara solat mengiut Sunnah. Kesemuanya ada lima video. Untuk mendapat gambaran dan fahaman yang lengkap perlu mengikuti kelima-lima video.
Sila ikuti video (2/5):

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...