Wednesday, September 7, 2011

ILMU NAHWU 4 - I'rob

ILMU NAHWU 4 - I'rob

I’rob adalah perubahan harokat pada akhir kata kerana pengaruh/kemasukan ‘amil.

‘Amil adalah penyebab yang menjadikan akhir suatu kata mempunyai status tertentu dalam kalimat.

Contoh ‘Amil:


جَاءَ مُحَمَّدٌ
 جَاءَ  menyebabkan  مُحَمَّدٌ  berharokat akhir dhommah
عَلَى الْمَكْتَبِ
 عَلَى  menyebabkan  الْمَكْتَبِ  berharokat akhir kasroh


I’rob hanya terjadi pada isim dan fi’il sahaja, iaitu:


1.  I’rob pada isim
-  Rofa’ (pada asalnya berharokat akhir “dhommah”)
-  Nashob (pada asalnya berharokat akhir “fathah”)
-  Majrur (pada asalnya berharokat akhir “kasroh”)
2.  I’rob pada fi’il
-  Rofa’ (pada asalnya berharokat akhir “dhommah”)
-  Nashob (pada asalnya berharokat akhir “fathah”)
-  Majzum (pada asalnya berharokat akhir “sukun”)


[Bersambung:  ILMU NAHWU 5 – I’rob Dalam Isim]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...