Tuesday, September 27, 2011

ILMU NAHWU 15 - Isim Yang Di Nashob: Maf'ul Bih


ILMU NAHWU 15 – Isim Yang Di Nashob: Maf’ul Bih
Maf’ul Bih ialah isim yang dii’rob nashob, berkedudukan sebagai objek fi’il (yang dikenai pekerjaan).
Contoh:

قَرَأَ زَيْدٌ الْكِتَابَZaid telah membaca buku.
الْكِتَابَ
زَيْدٌ
قَرَأَ
Maf’ul Bih (manshub)
Fa’il
Fi’il
قَرَأَتْ هِنْدٌ كِتَابَيْنِHindun telah membaca dua buku.
كِتَابَيْنِ
هِنْدٌ
قَرَاَتْ
Maf’ul Bih (manshub dengan Ya’)
Fa’il
Fi’il

Maf’ul Bih boleh lebih dari satu.
Contoh:

ظَنَنْتُ زَيِّدًا مُسَافِرًاAku menyangka Zaid adalah seorang musafir.
مُسَافِرًا
زَيِّدًا
ظَنَنْتُ
Maf’ul Bih II (manshub)
Maf’ul Bih I (manshub)
Fi’il & Fa’il

[Bersambung: ILMU NAHWU  16 – Isim Yang Di Nashob: Maf’ul Muthlaq]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...