Saturday, June 25, 2011

ILMU SHOROF 3.1-Wazan-Wazan Tasrif 1


ILMU SHOROF
إِعْلَمْ أَنَّ الصَّرْفَ أُمُّ الْعُلُوْمِ وَالنَّحْوَ أَبُوْهَا
“Ketahuilah, bahawa Shorof itu adalah induk dari segala ilmu dan Nahwu pula menjadi bapanya.”

3.1
WAZAN-WAZAN TASRIF 1

Ketahuilah menurut ulama’ Shorof bahawa bab/wazan itu ada 22 bab.  Ia terbahagi kepada empat bahagian seperti jadual berikut:


BAGAGIAN
BIL. BAB/WAZAN
Pertama
Tsulasi Mujarrod
6
Kedua
Tsulasi Mazid
12
Ketiga
Ruba’i Mujarrod
1
Keempat
Ruba’I Mazid
3
Jumlah
22


Keterangan:
-                     Kata tsulasi merujuk kepada kelompok kata kerja (fi’il) yang tersusun dari tiga huruf asli.
-                     Kata ruba’i merujuk kepada kelompok kata kerja yang tersusun dari empat huruf asli.
-                     Kata mujarrod merujuk kepada kelompok kata kerja yang tiada huruf tambahan selain huruf aslinya.
-                     Kata mazid merujuk kepada kelompok kata kerja yang memiliki huruf tambahan selain huruf aslinya.

Dari  keempat kelompok kata kerja tersebut, kelompok tsulasi mujarrod dan tsulasi mazid adalah yang paling banyak digunakan dalam bahasa Arab.  Oleh itu kita mesti menghafalnya.

[Huraian lanjut dapat diikuti dalam post akan datang]


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...