Tuesday, June 14, 2011

ILMU SHOROF (i)_(4/16) - Dhomir Nasab Munfashil

ILMU SHOROF
إِعْلَمْ أَنَّ الصَّرْفَ أُمُّ الْعُلُوْمِ وَالنَّحْوَ أَبُوْهَا
“Ketahuilah, bahawa Shorof itu adalah induk dari segala ilmu dan Nahwu pula menjadi bapanya.”

(4/16)
DHOMIR NASAB MUNFASHIL

Dhomir nasab munfashil ialah:

إِيَّاهُ     إِيَّاهُمَا   إِيَّاهُمْ   إِيَّاهَا    إِيَّاهُمَا   إِيَّاهُنَّ   إِيَّاكَ    إِيَّاكُمَا  إِيَّكُمْ   إِيَّاكِ    إِيَّاكُمَا  إِيَّاكُنَّ  
إِيَّايَ    إِيَّانَا
Penerangan:
ERTI
DHOMIR
Kepada dia seorang laki-laki
إِيَّاهُ
Kepada mereka berdua laki-laki
إِيَّاهُمَا
Kepada mereka banyak laki-laki
إِيَّاهُمْ
Kepada dia seorang perempuan
إِيَّاهَا
Kepada mereka berdua perempuan
إِيَّاهُمَا
Kepada mereka banyak perempuan
إِيَّاهُنَّ
Kepada kamu seorang laki-laki
إِيَّاكَ
Kepada kamu berdua laki-laki
إِيَّاكُمَا
Kepada kamu banyak laki-laki
إِيَّاكُمْ
Kepada kamu seorang perempuan
إِيَّاكِ
Kepada kamu berdua perempuan
إِيَّاكُمَا
Kepada kamu banyak perempuan
إِيَّاكُنَّ
Kepada aku laki-laki/perempuan
إِيَّايَ
Kepada kita/kami laki-laki/perempuan
إِيَّانَا

Erti Perkataan:
Dhomir nasab munfashil ini sama dengan dhomir rofa’ munfashil (“huwa” hingga “nahnu”) dalam semua keterangan yang telah dinyatakan, kecuali berbeza tentang maknanya, iaitu mendapat tambahan “kepada”.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...