Friday, May 27, 2011

Jama' Al-Mudzakkar Al-Salim-(1)


جَمْعٌ الـمُذَكَّرِ السَّالِمِ
JAMA’  AL-MUDZAKKAR  AL-SALIM

1.         DEFINISI

(a)        Jama’ mudzakkar salim kebiasaannya  ialah untuk bilangan yang ramai (lebih dari dua) bagi mudzakkar (lelaki).
(b)        Kaedah untuk menjadikan jama’ mudzakkar salim ialah dengan ditambah Wawu dan Nun  ( وْنَ )  atau  Ya dan Nun  ( يْنَ )  pada kalimah yang mudzakkar pada bentuk mufradnya.
Seperti:

مُسْلِمٌ  (seorang muslim)           menjadi           مُسْلِمُوْنَ  atau  مُسْلِمِيْنَ (orang-orang muslim)
مُؤْمِنٌ  (seorang mukmin)          menjadi           مُؤْمِنُوْنَ  atau  مُؤْمِنِيْنَ (orang-orang mukmin)


2.         I’RAB JAMA’ MUDZAKKAR SALIM

(a)        Adapun jama’ mudzakkar salim tanda I’rabnya adalah:
            (i)         Rirafa’kan dengan memakai wawu ( وْ ).
          (ii)        Dinashabkan dengan memakai Ya ( يْ ).
(iii)             Dikhafadkan atau dijarkan dengan memakai Ya ( يْ ).

3.         LAFAZH YANG DIRAFA’KAN DENGAN WAWU

(a)        Adapun wawu menjadi alamat bagi I’rab rafa’ pada jama’ mudzkkar salim
(b)        Cara membentuknya adalah dengan menambahkan Wawu dan Nun ( وْنَ ) pada akhir kata isim mufradnya.
ISIM MUFRAD
ISIM
JAMA’ MUDZKKAR SALIM
PENGERTIAN
HUKUM
مُفْلِحٌ
مُفْلِحُوْنَ
Orang-orang yang beruntung


مرفوع  بالواو
Marfu’ dengan wawu
عَالِمٌ
عَالِمُوْنَ
Orang-orang yang alim
عَامِلٌ
عَامِلُوْنَ
Orang-orang yang beramal
الْمُؤْمِنُ
الْمُؤْمِنُوْنَ
Orang-orang yang beriman
الْمُسْلِمُ
الْمُسْلِمُوْنَ
Orang-orang Islam

4.         LAFAZH YANG DINASHABKAN DENGAN YA

(a)        Adapun Ya menjadi alamat bagi I’rab nashab pada jama’ mudzakkar  salim.
(b)        Cara membentuknya adalah dengan menambahkan Ya dan Nun ( يْنَ ) yang difathah pada akhir kata isim mufradnya.
ISIM
MUFRAD
ISIM
JAMA’ MUDZAKKAR SALIM
(MARFU’)
HURUF
NASHAB
ISIM
JAMA’ MUDZAKKAR SALIM
(MANSHUB)
HUKUM
الْمُسْلِمُ
الْمُسْلِمُوْنَ
أَنَّ
أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ

منصوب باليأ
Manshub dengan Ya
الْمُؤْمِنُ
الْمُؤْمِنُوْنَ
اِنَّ
اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ
الْصَلِحُ
الْصَلِحُوْنَ
لَكِنَّ
لَكِنَّ الْصَلِحِيْنَ
الْمُحْسِنُ
الْمُحْسِنُوْنَ
كَأَنَّ
كَأَنَّ الْمُحْسِنِيْنَ
الْمُهْتَدُ
الْمُهْتَدُوْنَ
لَيْتَ
لَيْتَ الْمُهْتَدِيْنَ

5.         LAFAZH YANG DIKHAFADHKAN ATAU DIJARKAN DENGAN YA

(a)        Adapun Ya menjadi alamat I’rab khafadh pada isim jama’ mudzakkar salim.
(b)        Sebagaimana nashab, cara membentuknya ialah dengan menambahkan Ya dan Nun yang difathahkan pada akhir kata isim mufradnya.
ISIM
MUFRAD
ISIM
JAMA’ MUDZKKAR SALIM
(MARFU’)
HURUF
JAR
ISIM
JAMA’ MUDZKKAR SALIM
(MAJRUR)
HUKUM
الْمُسْلِمُ
الْمُسْلِمُوْنَ
مِنْ
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

مجرور باليأ
Majrur dengan Ya

الْمُؤْمِنُ
الْمُؤْمِنُوْنَ
اِلَى
اِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
الْصَلِحُ
الصَلِحُوْنَ
عَنْ
عَنْ االصَلِحِيْنَ
الصَّبِرُ
الصَّبِرُوْنَ
عَلَى
عَلَي الصَّبِرِيْنَ
الْكَفِرُ
الْكَافِرُوْنَ
فِىْ
فِي الْكَافِرِيْنَ
Untuk download tajuk ini sila klik pada link berikut:
http://www.4shared.com/document/VgrEQ087/Jama_Al-Mudzakkar_Al-Salim-_1_.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...